admin

Informacja o wynikach naboru

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku naboru na stanowisko referent w Sekcji Świadczeń w MOPS Gorlice. W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze została wybrana
Czytaj więcej

,,Posiłek w szkole i w domu’’

,,Posiłek w szkole i w domu’’ Wieloletni rządowy program na lata 2024-2028    W 2024 r. Miasto Gorlice realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego. Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  116 334,00 zł .Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w
Czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru do AOON edycja 2024

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach uprzejmie informuje, iż w związku z wyczerpaniem limitu miejsc, nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osobyz niepełnosprawnością” – edycja 2024z Funduszu Solidarnościowego został zakończony29 grudnia 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pn.: „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja
Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi cateringu polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego w Gorlicach Przedmiotem zapytania jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu różnorodnych, urozmaiconych posiłków – tj. świeżych kanapek oraz minimum dwa razy w tygodniu np. naleśników, sałatek, makaronów itp.,
Czytaj więcej

Informacja

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie zawartej umowy Nr 534/OPS/2023 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 39 366,00 zł. 

Naboru wniosków w ramach Programu AOON – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 153.112,38  zł. Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w
Czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku naboru na stanowisko kierownik Sekcji Świadczeń w MOPS Gorlice. W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
Czytaj więcej

Informacja o kandydatach, którzy spełniają wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko

Informacja o kandydatach, którzy spełniają wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach. Lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do dalszego etapupostępowania dotyczącego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Krzysztof Kowalczyk Gabriela Ligęza Magdalena ŚwiątekW/w osoby zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru. Andrzej Przybyłowiczkierownik Miejskiego OśrodkaPomocy
Czytaj więcej