Informacja o wynikach naboru

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku naboru na stanowisko referent w Sekcji Świadczeń w MOPS Gorlice.

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Justyna Dec  zamieszkała: Gorlice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do pracy na stanowisku referenta. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała, że posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Andrzej Przybyłowicz

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej