Naboru wniosków w ramach Programu AOON – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 153.112,38  zł.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

Program realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 153.112,38 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 188.912,38 zł

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach.

Więcej informacji pod linkiem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024