Kilka słów o nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach jest jednostką budżetową Miasta Gorlice
i wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej określone przepisami ustawy o pomocy społecznej na terenie miasta Gorlice.

Andrzej Przybyłowicz – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Hudzik – Główny Księgowy
Agnieszka Habel – Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej
Ewa Wędrychowicz – Koordynator Sekcji Świadczeń

Nasza pomoc w szczególności polega na...

  • pracy socjalnej,
  • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
  • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,