Informacja o wynikach naboru

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku naboru na stanowisko referent w Sekcji Świadczeń w MOPS Gorlice. W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze została wybrana
Czytaj więcej