Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku naboru na stanowisko kierownik Sekcji Świadczeń w MOPS Gorlice.

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Gabriela Ligęza zamieszkała: Libusza Kolonia. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Posiada wykształcenie wyższe oraz wymagany staż pracy w pomocy społecznej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał, że posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku
Kierownika Sekcji Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.

Andrzej Przybyłowicz
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej