Informacja o kandydatach, którzy spełniają wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko

Informacja o kandydatach, którzy spełniają wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu
postępowania dotyczącego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
 Krzysztof Kowalczyk
 Gabriela Ligęza
 Magdalena Świątek
W/w osoby zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru.

Andrzej Przybyłowicz
kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gorlicach