Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Gorlice            3.11.2021r.

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020″

Informuję, że w wyniku ogłoszonego zarządzeniem nr 9/2021 z dnia 20 września 2021r. konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020″, została złożona jedna oferta

Po ocenie oferty przez komisję konkursową postanowiłem przyznać dotację na realizację tego zadania w wysokości 880.000,00 zł dla Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,,Wyjdź z Domu”.

Andrzej Przybyłowicz

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Gorlicach