ZARZĄDZENIE NR 9/2021

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″