Dzień: 2022-10-19

Informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla mieszkańców Miasta Gorlice przyjmowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Reymonta 1, 38-300Gorlice, tel. (18) 352 05 10.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła jest wsparciem finansowym w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym. Dodatek przyznawany będzie jednorazowo na główne źródło ciepła w gospodarstwie domowym
Czytaj więcej

Informacja 5 września

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie zawartej umowy Nr 330/OPS/2022 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 56 950 zł. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej,
Czytaj więcej