Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informuję, że w wyniku ogłoszonego zarządzeniem nr 2/2022 z dnia 22 sierpnia 2022r. konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Aktywne Gorlice” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, została złożona jedna oferta