Informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla mieszkańców Miasta Gorlice przyjmowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Reymonta 1, 38-300Gorlice, tel. (18) 352 05 10.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła jest wsparciem finansowym w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.

Dodatek przyznawany będzie jednorazowo na główne źródło ciepła w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio:
• 3 tys. zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, na pelet drzewny albo inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
• 1 tys. zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;
• 500 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
• 2 tys. zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstw domowych jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie ww. głównego źródła ciepła gospodarstwa domowego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gospodarstwa domowe objęte dodatkiem węglowym nie będą uprawnione do skorzystania z dodatku do niektórych źródeł ciepła.

UWAGA! Wnioskujący o wypłatę dodatku oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń jakie jest jego główne źródło ogrzewania.

Termin składania wniosków: 30 listopad 2022 r.