ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach informuję, że w postępowaniu na realizację świadczenia usługi pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatei) z egzaminem, dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, została wybrana oferta: PUBLICITE Robert Bobula, os. Centrum E 10/3, 31-934 Kraków