Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach zaprasza uchodźców z terenu Ukrainy do udziału w projekcie „Aktywne Gorlice”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które musiały opuścić Ukrainę ze względu na działania wojenne, posiadają status uchodźcy i przebywają na terenie gminy Miasto Gorlice.

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Indywidualne treningi psychologiczne
 • Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej
 • Poradnictwo rodzinne
 • Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej
 • Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania prac
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
 • Staże zawodowe
 • Inne formy wsparcia wynikające z indywidualnych potrzeb

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt osobisty z biurem projektu  pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice tel. (18) 35 20 510, (18) 35 20 311

Andrzej Przybyłowicz

kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gorlicach