Unieważnienie przetargu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi cateringu – przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci

w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach w latach 2020 – 2022 w związku z realizacją przez miejski ośrodek pomocy społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą „placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Poza horyzont” w Gorlicach” współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, działanie 9.2, poddziałanie 9.2.1.

Na podstawie ust. 13 ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne unieważnia się ww. postępowanie.

Gorlice, 9.11.2020 r.

Andrzej Przybyłowicz

kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gorlicach