Ogłoszenie

Gorlice, dnia 05.11.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach

Władysława Reymonta 1

38-300 Gorlice

Szanowni państwo

 W związku z realizacją przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. projektu „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji na temat projektu i umieszczenie na Państwa stronach internetowych materiałów informacyjno – promocyjnych projektu ,,Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące na terenie powiatu gorlickiego, tarnowskiego lub miasta Tarnowa, w wieku 30 lat i więcej należące do co najmniej jednej z grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety

W ramach projektu oferujemy: staże, szkolenia zawodowe, refundacje doposażenia stanowiska pracy u pracodawcy, wsparcie pośrednika pracy, trenera zatrudnienia wspieranego, poradnictwo zawodowe i wsparcie motywacyjne psychologiczne. Szczegółowe informacje w biurach projektu: w Gorlicach, ul. 11 Listopada 27 tel. 517 247 200 i w Tarnowie, ul. Mościckiego 28, tel. 519 654 650 i oraz na stronie internetowej projektu, www.kluczemdosukcesu.pakd.pl 

Z poważaniem

Daria Pietrzycka

PAKD Sp. z o.o.