Nabór do placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

MOPS w Gorlicach informuje, iż prowadzi nabór do Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ,,POZA HORYZONT” ul. Krasińskiego 9, 38 – 300 Gorlice.

Zgłoszenia do Projektu dokonują rodzice / opiekunowie prawni, którzy złożą Ankietę Wstępną, stanowiącą załącznik nr 1 regulaminu, wraz z oświadczeniami
i ewentualnymi zaświadczeniami – adekwatnie do sytuacji danego dziecka / rodzica / opiekuna.

Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Realizatora Projektu.

Ankieta Wstępna jest dostępna w Biurze Projektu oraz w siedzibie Realizatora Projektu,
a także na stronach internetowych:

 www.mops.gorlice.pl i www.pozahoryzont.mops.gorlice.pl/

Wszelkie informacje pod nr. tel. 18 352 05 10