Informacja

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Reymonta 1 informuje, że z dniem 09.09.2020r. wznawia dyżury pracowników socjalnych, prawnika i psychologa w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Nr telefonu: 666-512-455