Informacje

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektupn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór na stanowisko: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego O przedmiotowe stanowisko mogą / nie mogą* ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, będące obywatelami
Czytaj więcej

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Ogłoszenie

Gorlice, dnia 05.11.2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach Władysława Reymonta 1 38-300 Gorlice Szanowni państwo  W związku z realizacją przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. projektu „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji na temat
Czytaj więcej

Unieważnienie przetargu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE Usługi cateringu – przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach w latach 2020 – 2022 w związku z realizacją przez miejski ośrodek pomocy społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą „placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Poza horyzont” w
Czytaj więcej

Ogłoszenie

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, MOPS w Gorlicach poszukuje osób chętnych do pomocy w świadczeniu usług opiekuńczych na terenie Miasta podopiecznym ośrodka. W chwili obecnej pojawiają się coraz większe trudności kadrowe, które skutkują brakiem w prawidłowym zabezpieczeniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w szczególności samotnymi, dla których ośrodek jest jedyną formą
Czytaj więcej

Program „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych uruchomiło Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W realizacji przedsięwzięcia bierze udział Miasto Gorlice poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Działania podejmowane są pod nazwą „WSPIERAJ SENIORA”.  Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku
Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne usługi cateringu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne usługi cateringu – przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gorlicach w latach 2020 – 2022 w związku z realizacją przez miejski ośrodek pomocy społecznej w gorlicach projektu pod nazwą „placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „poza horyzont” w gorlicach”
Czytaj więcej

Nabór na stanowisko

Nabór na wolne stanowisko: Wychowawca w Placówce wsparcia dziennego Szczegóły: inf_o_naborze_pozahoryzont

Nabór do placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

MOPS w Gorlicach informuje, iż prowadzi nabór do Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ,,POZA HORYZONT” ul. Krasińskiego 9, 38 – 300 Gorlice. Zgłoszenia do Projektu dokonują rodzice / opiekunowie prawni, którzy złożą Ankietę Wstępną, stanowiącą załącznik nr 1 regulaminu, wraz z oświadczeniamii ewentualnymi zaświadczeniami – adekwatnie do sytuacji danego dziecka / rodzica /
Czytaj więcej

Informacja

Informacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Reymonta 1 informuje, że z dniem 09.09.2020r. wznawia dyżury pracowników socjalnych, prawnika i psychologa w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Nr telefonu: 666-512-455