Ogłoszenie


W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, MOPS w Gorlicach poszukuje osób chętnych do pomocy w świadczeniu usług opiekuńczych na terenie Miasta podopiecznym ośrodka. W chwili obecnej pojawiają się coraz większe trudności kadrowe, które skutkują brakiem w prawidłowym zabezpieczeniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w szczególności samotnymi, dla których ośrodek jest jedyną formą opieki i pomocy. Zakres działań wolontariuszy obejmowałby wsparcie w postaci dostarczenia posiłków, zakupów, pomocy w spożyciu posiłku oraz pomocy przy zabiegach higieny osobistej. Osoby chętne do pomocy osobom niesamodzielnym, proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Gorlicach – 18 352 05 10 wew. 106, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: mops@mops.gorlice.pl.