Program „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych uruchomiło Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W realizacji przedsięwzięcia bierze udział Miasto Gorlice poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Działania podejmowane są pod nazwą „WSPIERAJ SENIORA”.  Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących ww. artykuły, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki. Uruchomiono specjalny serwis internetowy wspierajseniora.pl i infolinię 22 505 11 11. Tam można zgłosić swoje dane; będą one następnie trafiały do tutejszego ośrodka pomocy społecznej. Ośrodek skontaktuje się telefonicznie z seniorem, ustali zgłoszone zapotrzebowanie. Zakupione na koszt seniora produkty dostarczy seniorowi do domu. Zapraszamy do współpracy WOLONTARIUSZY. Dzięki Waszej pomocy możemy rozszerzyć katalog wsparcia na rzecz seniorów o wyprowadzenie psa, wyrzucenie śmieci, wizytę u lekarza.
Chcesz pomóc seniorowi? Zgłoś chęć pomocy kliknij i wypełnij ankietę w zakładce https://wspierajseniora.pl/dla-wolontariusza lub zgłoś swoja gotowość bezpośrednio do tut. MOPS pod nr tel. 18 352 05 10 lub mops@mops.gorlice.pl.