Zapytanie ofertowe i wybór oferty

na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu: „Aktywne Gorlice”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 . Zawiadomienie o wyborze oferty Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy
Czytaj więcej