ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn. Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji
warsztatów w ramach projektu „Aktywne Gorlice” realizowanego przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gorlicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

na wykonanie zadania pn. Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji
warsztatów w ramach projektu „Aktywne Gorlice” realizowanego przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gorlicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.