Unieważnienie Nabór-wychowawca Krakowska

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, unieważnia postępowanie w sprawie naboru na stanowisko: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego, oddział – ul. Krakowska 5, budynek MZS nr 5, 38-300 Gorlice.