Projekt socjalny – „Złota Rączka” realizowany w okresie od lipca do grudnia 2023 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Gorlicach