Program asystent rodziny – 2023

Wojewoda Małopolski przyznał Miastu Gorlice środki w kwocie 20.505,99 zł
z przeznaczeniem na:

 • wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach w wysokości 4.000,00 zł.
 • dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres od listopada do grudnia 2023 r. w kwocie 16.505,99 zł.

Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

 

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny,
w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. 

Całkowita wartość zadania: 26.579,70 zł.

 

Program „Za Życiem”
Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia  asystenta rodziny.

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Asystent rodziny:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych udzieli pomocy prawnej,
 • będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

Gdzie możesz się zgłosić się po pomoc asystenta rodziny

Asystent rodziny, jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych systemu wspierania rodziny lub w instytucjach pozarządowych działających na zlecenie samorządu gminy.

Wojewoda Małopolski przyznał Miastu Gorlice środki w kwocie 20.505,99 zł
z przeznaczeniem na:

 • wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach w wysokości 4.000,00 zł.
 • dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres od listopada do grudnia 2023 r. w kwocie 16.505,99 zł.

Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

 

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny,
w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. 

Całkowita wartość zadania: 26.579,70 zł.

 

Program „Za Życiem”
Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia  asystenta rodziny.

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Asystent rodziny:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych udzieli pomocy prawnej,
 • będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

Gdzie możesz się zgłosić się po pomoc asystenta rodziny

Asystent rodziny, jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych systemu wspierania rodziny lub w instytucjach pozarządowych działających na zlecenie samorządu gminy.