Posiłek w szkole i domu

Ośrodek realizuje Wieloletni Program Rządowy: Posiłek w szkole i w domu. Wsparciem objęte są nie tylko placówki z terenu powiatu gorlickiego jak również z całej Polski. W ramach programu pomoc otrzymały nie tylko dzieci uczące się w przedszkolach  i szkołach, ale również  osoby dorosłe.

Wnioski o pomoc można składać na bieżąco u pracowników socjalnych z poszczególnych rejonów wraz z wymaganymi dokumentami.