Ogłoszenie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach w’ zawiązku z realizacją projektu pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, informuje, że do zatrudnienia wybrana została:

Pani Magdalena Pastuszczak, zam. Kobylanka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani spełniła niezbędne wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Przywołane w dokumentach oraz w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, predyspozycje i umiejętności oraz wykazana wiedza wskazują, iż sprosta wymaganiom stanowiska objętego naborem.