Ogłoszenie

Informacja o wyniku postępowania na usługi społeczne Usługi cateringu – przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach w latach 2020 – 2022 w związku z realizacją przez miejski ośrodek. Pomocy społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą „placówka Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „poza horyzont” w Gorlicach ” współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

PDF INFORMACJA