Małopolski Tele-Anioł

Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Miasto Gorlice  jest partnerem projektu Małopolski Tele-Anioł, skierowanym do starszych mieszkańców zamieszkujących województwo małopolskie, a w szczególności powiat gorlicki.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Informacje na temat rekrutacji do projektu udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach pod numerem telefonu: 018 352-05-10 wew. 121

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/teleaniol