Formularz ofertowy – Aktywne Gorlice

Realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego wraz z elementami treningu rozwoju osobistego dla dzieci w ramach projektu: „Aktywne Gorlice”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.