Krzysztof Kamiński

Zamówienie/ Numer sprawy: FA-4221-1/2020/2022/3

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I RODZICÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU PN. „POZA HORYZONT” PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  W GORLICACH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, DZIAŁANIE 9.2,
Czytaj więcej

Miasta Gorlice – MOPS, Treść aktualizacji ogłoszenia / 26 maja 2022

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie aneksu do  umowy Nr 1/2022 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 169 748 zł . Całkowita wartość zadania na 2022 rok wynosi 429 758 zł ,w tym dofinansowanie 169748 zł  środki własne 260 010
Czytaj więcej