Asystenci rodziny

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z rodzinami pracuje dwóch asystentów rodziny.  Wsparciem objętych jest aktualnie 30 rodzin. Większość rodzin z jakimi współpracują asystenci zobligowane są do współpracy zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorlicach. Jednak pomocą objęte są również rodziny, które o taką pomoc zgłosiły się same. Asystencji rodziny wspierają rodziny, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie pełnić prawidłowych funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci. Pracują nad osiągnięciem przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej. Asystenci utrzymują kontakt z rodzinami zarówno w miejscu zamieszkania jak i w siedzibie Ośrodka.

 

1.
mgr  Agnieszka Kaczmarczyk – asystent rodziny:

               pokój nr 20, tel. 018 352-05-10 wew. 120.

2.
lic.  Monika Bulińska –  asystent rodziny:

            pokój nr 20, tel. 018 352-05-10 wew. 120.