AOON otrzymanie dotacji

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 153.112,38  zł.

  Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz
  w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  OKRES REALIZACJI ZADANIA

  Program realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 153.112,38 zł

  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 188.912,38 zł

  Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach.

 • https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia—edycja-2024