Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice
zaprasza do złożenia oferty na: „Prowadzenie pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy domowej”

Szczegóły: