Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Rozstrzygnięcie zaproszenia ofertowego dotyczącego: „Prowadzenia pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy domowej”.

Wybrano ofertę Pani Julii Skrzyńskiej.