Informacja

Umowa NR 27/AR/FP/2022 zawarta  pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Gorlice Wojewoda Małopolski przyznał Miastu Gorlice środki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach Środki pochodzą z Funduszu Pracy. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w
Czytaj więcej