Komunikat

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce i ograniczeniem możliwości swobodnego poruszania się, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że w razie konieczności zapewnienia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu lekarstw oraz środków niezbędnych do życia osobom samotnym, starszym oraz niepełnosprawnym mieszkańcom Miasta Gorlice, należy kontaktować się z MOPS w Gorlicach.

Szczegóły kontaktu

Adres: ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice

Telefon: 18 35 20 510, 18 35 20311 od poniedziałku do piątku w godzinach 7,30 do 15,30.

E-mail: mops@mops.gorlice.pl