Zawiadomienie

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach
informuję, że w postępowaniu na realizację świadczenia usługi pn.: Przeprowadzenie usług
rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice” projekt
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania
9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
została wybrana oferta: