ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego realizacji zamówienia pn.:

Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach.

Powodem unieważnienia postępowania jest brak otrzymania ofert.

Zamawiający przewiduje ponowienie zapytania ofertowego.