Utrzymanie OPS

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie zawartej umowy – podpisanej w dniu 21.02.2024 r. Nr 220/OPS/2024 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS:

  • dotacja celowa w wysokości 266 990zł;
  • wartość całkowita zadania wynosi 2 557 181 zł.

Środki z dotacji zostały przyznane w ramach dofinansowania zadań własnych gminy
i programów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej polegających na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o których mowa w art.17 ust 1 pkt 18 ustawy
o pomocy społecznej (tj. utworzenie i utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników).

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.3,4,14,19,20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art.18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych.

Okres realizacji zadania ustala się od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.