Pomoc finansowa dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Można już pobrać i złożyć wniosek o pomoc finansową na zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uchodźców, którzy uciekli ze swojego kraju przed wojną. Kwota wsparcia to 40 zł za osobę na dzień.

Ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa przewiduje, że podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju bezpośrednio z terytorium Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane od momentu zakwaterowania danej osoby.

 Wysokość świadczenia ustalona została w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

 Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Reymonta 1.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku we wniosku podano nieprawdę.

Wzór wniosku można pobrać ze strony: ISAP

Andrzej Przybyłowicz

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gorlicach