Miasta Gorlice – MOPS, Treść aktualizacji ogłoszenia / 26 maja 2022

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie aneksu do  umowy Nr 1/2022 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 169 748 zł .

Całkowita wartość zadania na 2022 rok wynosi 429 758 zł ,w tym dofinansowanie 169748 zł  środki własne 260 010 zł.