Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie art. 33 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1320) w związku z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.Dz. U. z 2019 r. poz.1282 z późn.zm.) w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r. to jest święto przypadające w sobotę, obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, ustalono dla wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach dzień wolny od pracy w dniu 28 sierpnia 2020 r. (piątek).