INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, informuje, że do dalszego etapu kwalifikacji wybrane zostały:

1. Pani Justyna Sajchta, zam. Gorlice

2. Pani Mariola Tutko, zam. Gorlice