Informacja o wynikach naboru do AOON edycja 2024

           
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach uprzejmie informuje, iż w związku z wyczerpaniem limitu miejsc, nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” – edycja 2024
z Funduszu Solidarnościowego został zakończony
29 grudnia 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pn.: „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024, w roku bieżącym otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 153.112,38 zł. Powyższa dotacja pozwala objąć pomocą 15 osób z niepełnosprawnością (OzN),
w następującym wymiarze:

  • 2 osoby – stopień umiarkowany ze sprzężeniem (360 godzin na rok);
  • 2 osoby – stopień znaczny (720 godzin na rok);
  • 11 osób – stopień znaczny ze sprzężeniem (840 godzin na rok).

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024