Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach za okres od IV – VI 2019 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej w okresie od IV do VI 2019 zrealizował następujące zadania.

KWIECIEŃ 2019 ROK

Lp.Rodzaj świadczeniaLiczba SwiadczeniobiorcówKwota udzielonej pomocy
1.Zasiłek stały13170.338.56 zł
2.Zasiłek celowy i w naturze4114.136.30 zł
3.Zasiłek okresowy 4118.651.46 zł
4.Specjalistczne usługi opiekuńcze swiadczone osobom z zaburzeniami psychiatrycznymi4
5. Usługi opiekuńcze32
6.Pobyt w Domach Pomocy Społecznej96220.671.25 zł
7.Wieloletni Rządowy Program: Posiłek w szkole i domu2.83116.254.66 zł