Informacje

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie zawartej umowy Nr 266/OPS/2023 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 234 821 zł.  Środki z dotacji zostały przyznane w ramach dofinansowania zadań własnych gminy i programów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Czytaj więcej