Miesiąc: styczeń 2022

Formularz ofertowy – Aktywne Gorlice

Realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego wraz z elementami treningu rozwoju osobistego dla dzieci w ramach projektu: „Aktywne Gorlice”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja II grupa – 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach zaprasza do udziału w projekcie „Aktywne Gorlice” Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie gminy Miasto Gorlice W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym
Czytaj więcej