Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach
ul. Reymonta 1, 38-300 GORLICE, tel. (18)3520510, (18)3520311| fax: (18)3520536
email:
mops@mops.gorlice.pl

.....świadczenia rodzinne oraz fundusz alimenracyjny przeniesione do Urzędu Miejskiego w Gorlicach Rynek 2

Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe

Aktualnie brak ogłoszeń

 

 

ogłoszenie; 18-05-2017

STYPENDIA SZKOLNE    2016/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje że:
osoby które ubiegały się o stypendia szkolne proszone są o odbiór decyzji
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach  przy ulicy Reymonta 1,  pokój nr.4 w godzinach od  8.00 do 15.00

 

ustalony termin złożenia rachunków :
31 maj 2017 r.
wypłata stypendiów w kasie MOPS:
8 czerwca 2017 r.

 

ogłoszenie; 22-02-2017

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY
w Gorlicach
zaprasza na

XV TARGI EDUKACJI I PRACY

plakat

 

ogłoszenie; 15-11-2016

Zaświadczenie dla osób ubiegających się o skierowanie
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach

1.zaświadczenielekarskie

2.zaświadczenie-psychiatra-neurolog

 

 

ogłoszenie; 15-11-2016

 

Stypendia Szkolne 2016/2017

Miejski Oęrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje że:

osoby które ubiegały się o stypendia szkolne proszone są o zgłoszenie się po decyzje do MOPS w Gorlicach przy ulicy Reymonta 1, pokój nr. 4 w godzinach od 8:00 do 15:00

ustalony termin złożenia rachunków:

23 listopada 2016 r.

wypłata stypendiów w kasie MOPS:

2 grudnia 2016 r.

ogłoszenie; 18-05-2016

STYPENDIA SZKOLNE

Osoby które ubiegały się o stypendia szkolne w roku szkolnym 2015/2016
Mogą zgłaszać się po odbiór decyzji w MOPS Gorlice , pokój 4
w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku

 

ogłoszenie; 16-02-2016

Rodziny Wspierające

"ogłoszenie"

ogłoszenie; 18-08-2015

Od dnia 18.08.2015 roku można składać faktury w sprawie projektu pod nazwą

" Pierwszy dzwonek "

     Ustala się następującą listę przykładowych artykułów lub pomocy, o których mowa w ust. 4:

  • podręczniki i wymagane według programu szkoły/gimnazjum/ośrodka na rok szkolny 2015/2016;
  • zeszyty, okładki, bloki techniczne i rysunkowe, papier kolorowy;
  • przybory szkolne: piórniki, długopisy, farby, kredki, nożyczki, flamastry;
  • elementy stroju gimnastycznego: buty sportowe, strój gimnastyczny - po jednej sztuce dla ucznia;
  • plecak lub tornister - po jednej sztuce dla ucznia

   

  ogłoszenie; 10-08-2015

  Ogłoszenie

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie art. 33 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn.zm) w związku z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn.zm.) w zamian za dzień 15 sierpnia 2015 r. (sobota) to jest święto przypadające w sobotę, obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, ustalono dla wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach dzień wolny od pracy w dniu 14 sierpnia 2015 r. (piątek).

  ogłoszenie; 06-05-2015

  Kolejna edycja programu PIERWSZY DZWONEK - wsparcie dla rodzin wielodzietnych 3+.
  Przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami do 15 maja 2015r.
  Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych (takich jak np. obuwie i strój do zajęć wychowania fizycznego, plecaki, przybory szkolne, zeszyty, atlasy), w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł dla ucznia.
  Ze wsparcia mogą skorzystać rodziny posiadające troje lub więcej dzieci do 18. roku życia lub dzieci pozostające na utrzymaniu do 24 roku życia, uczące się lub studiujące. Przyznanie wsparcia uzależnione jest od dochodu na osobę w rodzinie (dochód ten nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalanego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej tj. 684,00zł netto na osobę w rodzinie wnioskodawcy).
  Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie poprawnie wypełnionej deklaracji uczestnictwa (Załącznik nr 1 do regulaminu projektu "Pierwszy dzwonek") w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, Reymonta 1 ( do pracownika socjalnego z rejonu zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2015r. wraz z niezbędnymi dokumentami pozwalającymi na ustalenie, czy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie przekracza kwoty 684 zł.

  http://www.rops.krakow.pl/pliki/Polityka_spoleczna/22042014/Regulamin_Pierwszy_dzwonek.doc

   

  Ogłoszenie; 2015-04-07

   

   

  Ogłoszenie; 2014-10-21

  INFORMACJA
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że w dniu  10 listopada 2014 r. tut. Ośrodek będzie nieczynny

  (dzień wolny od pracy w zamian za 1 listopada 2014).

  Ogłoszenie; 2014-05-27

  FILIA MŁODZIEŻOWEGO BIURA PRACY OHP W GORLICACH.
  Jeśli szukasz pracy stałej, krótkoterminowej, sezonowej prosimy o kontakt
  z Filią Młodzieżowego Biura Pracy w Gorlicach.
  Szanowny Pracodawco!
  Jeśli masz do zaoferowania jakąkolwiek pracę, jesteś zainteresowany zatrudnieniem pracowników - prosimy o kontakt.
  Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Gorlicach
  38-300 Gorlice, ul. Rzeźnicza 10
  tel . 18 352 05 23

  Ogłoszenie; 2014-04-04

  TERMINY  WYPŁAT ŚWIADCZEŃ:

  - RODZINNYCH
  - ZAS. PIELĘGNACYJNYCH

  KWIECIEŃ 2014

  Nazwiska zaczynające się
  na literę

  Termin wypłaty

  A,B,C,D,E,F,G

  10 kwiecień

  H,I,J,K,L,Ł
  F. Alim.

  14 kwiecień

  M,N,O,P,R

  16 kwiecień

   

  S,T,U,W,Z,Ż

   

  17 kwiecień

  Prosimy o podejmowanie świadczeń w wyznaczonym terminie:
  do dnia 29 kwietnia 2014r.

   

  Ogłoszenie; 2014-03-12

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą "DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ UDA" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

  Ogłoszenie

  SIWZ

  Załączniki

  Modyfikacja SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   

  Ogłoszenie; 2014-02-28

  Rozstrzygnięcie zaproszeń ofertowych

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie; 2014-02-20

  Zaproszenie do złożenia oferty na:

  "Pomoc prawna dla osób doznających przemocy domowej"

  Ogłoszenie

  głoszenie; 2014-02-20

  Zaproszenie do złożenia oferty na:

  "Prowadzenie pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy domowej"

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie; 2013-12-19

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną oferentom

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie; 2013-12-16

  Wigilia Gorlicka 2013

  Serdecznie zapraszamy wszystkie potrzebujące i samotne osoby na Wigilię Gorlicką, która odbędzie się w niedzielę 22 grudnia o 15.30 na Rynku przed ratuszem.


  Czas świąteczny to wyjątkowy okres dla każdego z nas. Z tej okazji organizatorzy Wigilii chcą podzielić się z gorliczanami symbolicznym opłatkiem, szczególnie z ludźmi samotnymi i potrzebującymi.

  Dla każdego Gościa będą czekały wigilijne potrawy przygotowane przez Restaurację Ratuszowa oraz Dobroczyńców.

  Na spotkanie wigilijne zapraszają Burmistrz Miasta Gorlice Witold Kochan, Proboszcz Bazyliki Mniejszej ks. Stanisław Ruszel oraz Restauracja Ratuszowa.
  Pomysłodawczynią i głównym organizatorem wydarzenia jest właścicielka Restauracji Iwona Budziak.

   

  Ogłoszenie; 2013-12-11

  Zorganizowanie i przeprowadzenie 1-dniowego wyjazdu integracyjno-rekreacyjnego z okazji Dnia Św. Mikołaja do Zatoru w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą

  "Daj sobie szansę, Tobie też się uda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Ogłoszenie

  SIWZ

  Ogłoszenie; 2013-12-09

  Ogłoszenie

  W związku z zamknięciem roku budżetowego kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Reymonta 1 czynna w grudniu tylko do dnia 23-XII-2013 włącznie.

  Ogłoszenie; 2013-10-10

  INFORMACJA
  MOPS Gorlice informuje, że w dniach 16-18 października 2013r. będzie nieczynny (przeniesienie siedziby na ul. Reymonta 1).

  Wypłaty przy ul. WĄSKIEJ 5:
  - zas. celowe i okresowe - 11 październik 2013
  - zas. stałe - 14 październik 2013
              
  Pozostałe wypłaty będą realizowane po 21 października 2013r. przy ul. REYMONTA 1
  zgodnie z harmonogram.

  Poniżej numery telefonów czynne od 16-10-2013

  TEL: (18)3520510, (18)3520311, FAX (18)3520536

   

  Ogłoszenie; 2013-10-03

  CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

          Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

          Projekt "Daj sobie szansę - Tobie też się uda" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
         Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
         Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
  .

   Harmonogram

  Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 75 godzin

  Miejsce realizacji: Sala - Cech Rzemiosł Różnych
  Gorlice, ul. Kołłątaja 6

  Ogłoszenie; 2013-09-06

  UWAGA!!!

  Od dnia 2 września 2013 r. do 30 listopada 2013 r. godziny przyjmowania stron w Sekcji Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka ustalono:

  •  poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 15.00
  •  od wtorku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00

  Godziny od 7.30 do 10.00 w dniach od wtorku do piątku są godzinami pracy sekcji bez stron.

   

  Ogłoszenie; 2013-08-27

  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą "Daj sobie szansę, Tobie też się uda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Ogłoszenie;

  SIWZ;

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Ogłoszenie; 2013-07-11

  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w związku z realizacją przez MOPS w Gorlicach projektu pod nazwą "Daj sobie szansę, Tobie też się uda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

  ogłoszenie

  SIWZ

  Ogłoszenie; 2013-07-01

  Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjno - rekreacyjnego do Wrocławia w zwiazku z realizacją przez MOPS w Gorlicach projektu pod nazwą "Daj sobie szansę, tobie też się uda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

  ogłoszenie

  SIWZ

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Ogłoszenie; 2013-06-20

  1.Miejski  Zespół  Interdyscyplinarny  miasta  Gorlice przedkłada  sprawozdanie z działalności za 2012 r.

  2.DZIAŁANIA  EDUKACYJNO  -  INFORMACYJNE w  roku  2012

  3.Specjalistyczne Szkolenie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 23.04.2013 r       

  Ogłoszenie; 2013-06-20

  U W A G A
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach przypomina, że z upływem
  30 czerwca 2013 r., wygasają z mocy prawa
  decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie "starych", tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  W związku z powyższym, osoby które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymania tych świadczeń także po
  30 czerwca 2013 r., powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia.

  Osoby zainteresowane uzyskają formularze wniosków i szczegółowe informacje na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w Sekcji Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka - pokoje nr 9, 10 i 11.

   

  Ogłoszenie; 2013-05-08

  Skolenia POKL

   

   

  Ogłoszenie o przetargu; 2013-03-29

   

   

  INFORMACJA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  PROJEKT "DAJ SOBIE SZANSĘ - TOBIE TERZ SIĘ UDA"

   

  NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ

  "DAJ SOBIE SZANSĘ , TOBIE TEŻ SIĘ UDA "

  WSPÓŁFINASOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPOTAŁ LUDZKI

  Ogłoszenie o przetargu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   

  "Dziesiąte Gorlickie Targi Pracy"

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczestników projektu pn:

  "Daj sobie szansę, Tobie tez sie uda" z lat 2008 - 2012 na konferencję podsumowującą jego realizację, która odbędzie się w Domu Polsko - Słowackim w Gorlicach w dniu 18 grudnia 2012 roku o godzinie 11:00

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

   

   

   

  Ogłoszenie 2012-10-10

  OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W GORLICACH.
  W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniach 18 - 19 października, Filia Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Gorlicach organizuje dla uczniów i poszukujących pracy SEMINARIUM: "Zawód z pasją" o tematyce dotyczącej zawodów mundurowych oraz "DZIEŃ OTWARTY" skierowany do osób bezrobotnych. Podczas realizacji wymienionych przedsięwzięć zainteresowanym będą udzielane konsultacje i porady indywidualne dotyczące poszukiwania zatrudnienia. Ponadto bezrobotni będą mogli zapoznać się z ofertami pracy sezonowej lub stałej. Serdecznie zapraszamy 18 i 19 października do siedziby Filii Młodzieżowego Biura Pracy w Gorlicach przy ul. Rzeźniczej 10 w godz. od 7.45 do 15.45.

  Tekst: Małgorzata Gawlik.

   

  Ogłoszenie o przetargu; 2012-10-01

  ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ UDA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

  W wyniku postępowania rekrutacyjnego wyłoniono na stanowisko asystenta rodziny panią Karolinę Zabawa

  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY

   

  Informacja dla rodziców pobierających świadczenie pielęgnacyjne
  z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem


  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.
  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dziennik Ustaw z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że w celu uzyskania pomocy finansowej przez osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w MOPS w Gorlicach należy w terminie do 31 maja 2012 r. złożyć wniosek o przyznanie ww. pomocy.
  Osoby, którym prawo to zostanie przyznane po 31 maja 2012 r. wniosek
  o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja
  o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

  Rozporządzenie przewiduje, że prawo do pomocy tylko niektórym osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, tj. matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r.
  Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
  Wysokość pomocy finansowej realizowanej ze środków budżetu państwa wynosi 100,00 zł miesięcznie w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec 2012 r., i zostanie wypłacona w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, po otrzymaniu przez gminę środków finansowych na ten cel.

  Formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Wąska 5, pokoje Nr 10 i 11 oraz na stronie internetowej www.mops.gorlice.pl

  Druk wniosku do pobrania

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą "Daj sobie szansę, Tobie też się uda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   

   

   

  Informacja dla rodziców pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem

   W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. Nr 295, poz. 1746), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że w celu uzyskania pomocy finansowej przez osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w MOPS w Gorlicach należy w terminie do 31 stycznia 2012 r. złożyć wniosek o przyznanie ww. pomocy.
  Osoby, którym prawo to zostanie przyznane po 31 stycznia 2012 r. wniosek
  o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

  Rozporządzenie przewiduje, że prawo do pomocy tylko niektórym osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, tj. matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r.
  Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

  Wysokość pomocy finansowej realizowanej ze środków budżetu państwa wynosi 100,00 zł miesięcznie w miesiącach styczeń, luty i marzec 2012 r.,
  i zostanie wypłacona w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

  Formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Wąska 5, pokoje Nr 10 i 11 oraz na stronie internetowej www.mops.gorlice.pl

  Druk wniosku do pobrania

  Zamówienia publiczne

  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą DAJ SOBIE SZANSE, TOBIE SIĘ UDA współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

  Ogłoszenie

  SIWZ

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2 do nr 4

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny

   W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. Nr 122, poz. 1262), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że w celu uzyskania pomocy finansowej przez osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w MOPS w Gorlicach należy w terminie do 31 października 2011 r. złożyć wniosek o przyznanie ww. pomocy.

  Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

  Wysokość pomocy finansowej realizowanej ze środków budżetu państwa wynosi 100,00 zł miesięcznie w miesiącach listopad i grudzień 2011 r.,
  i zostanie wypłacona w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.


  Formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Wąska 5, pokoje Nr 2, 10 i 11.

  Druk wniosku do pobrania

   

   

   

  29-06-2011 FA.271-3/2011 Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu edukacyjno-szkoleniowo-integracyjnego do Zakopanego

  w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą "Daj sobie szansę, Tobie też się uda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  ogłoszenie

  specyfikacja

   

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą "Daj sobie szansę, Tobie też się uda"

   

  FA.271-2/2011 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Parku Jurajskiego w Bałtowie

  Informace o wyborze najkorzystniejszej oferty 07_04_2011

   

   
© 2010 | Wszelkie prawa zastrzeżone!
Strona głównaAktualnościFormy pomocyProjekty, programyKontaktBIP